Pravidla správného chování

Umí se vaše dítě ve společnosti chovat? Vštípili jste mu nejzákladnější pravidla společenského chování?

Připravili jsem pro vás základní pravidla o tom jak by se dítě mělo chovat ať už je kdekoliv. Slovo prosím a děkuji už určitě zná každý od malička, když nás to ještě učila babička. Důležité je, ale také vědět, že se má žádat o povolení když něco chceme, nebo zaklepat na dveře a vyčkat až nás někdo pozve dál.

Pravidlo číslo 1: Když něco chceš, řekni: Prosím.

Pravidlo číslo 2: Když něco dostáváš, řekni: Děkuji.

Pravidlo číslo 3: Nepřerušuj dospělé, když mezi sebou hovoří. Vždy počkej, až domluví, a pak se ozvi.

Pravidlo číslo 4: Pokud skutečně potřebuješ získat něčí pozornost hned, řekni: Promiňte, prosím.

Pravidlo číslo 5: Máš-li jakékoli pochybnosti o tom, zda se smí dělat to, co hodláš udělat, požádej o dovolení.

Pravidlo číslo 6: Světu je naprosto ukradené, co se ti nelíbí. Nech si to pro sebe či pro nejlepší kamarády.

Pravidlo číslo 7: Rozhodně nekomentuj to, jak ostatní lidé vypadají. Leda bys měl na jazyku pochvalu, ta je vždy vítána.

Pravidlo číslo 8: Když se tě někdo zeptá, jak se ti daří, zdvořile odpověz a dotaz opětuj.

Pravidlo číslo 9: Pokud se zdržuješ v kamarádově domě, poděkuj jeho rodičům za pozvání a zdůrazni, že se ti u nich líbilo.

Pravidlo číslo 10: Klepej na zavřené dveře a vyčkej na vyzvání ke vstupu.

Pravidlo číslo 11: Když telefonuješ, nejdříve se představ a potom popros, zda můžeš hovořit s osobou, které voláš.

Pravidlo číslo 12: Buď zdvořilý a za jakýkoli dárek poděkuj.

Pravidlo číslo 13: Nikdy nemluv před dospělými sprostě. Oni ostatně všechna ta slůvka znají a z úst dětí je shledávají nepříjemnými a hloupými.

Pravidlo číslo 14: Nevymýšlej si pro dospělé legrační přezdívky a pokud už si je vymyslíš, nepoužívej je před nimi.

Pravidlo číslo 15: Nikdy se nikomu neposmívej, to dělají jen slaboši.

Pravidlo číslo 16: I když se v divadle nudíš, seď jako pěna. Opak by byl neúctou k práci umělců.

Pravidlo číslo 17: Když do někoho vrazíš nebo strčíš, hned řekni: Promiňte.

Pravidlo číslo 18: Při kýchání či zívání si zakryj ústa.

Pravidlo číslo 19: Ve dveřích se vždy přesvědč, zda je nemáš podržet někomu dalšímu.

Pravidlo číslo 20: Když vidíš, že rodič, učitel či soused něco dělají, zeptej se, zda nepotřebují pomoci.

Pravidlo číslo 21: Když tě dospělý požádá o laskavost, vyhov mu bez odmlouvání a s úsměvem.

Pravidlo číslo 22: Když ti někdo pomůže, řekni: Děkuji. Pak je velká pravděpodobnost, že ti pomůže i jindy.

Pravidlo číslo 23: Stolovat a používat správné příbory ke správnému jídlu bys už měl umět, pokud ne, sleduj dospělé či se zeptej rodičů.

Pravidlo číslo 24: Ubrousek na klíně musí být při stolování samozřejmostí.

Pravidlo číslo 25: Nenatahuj se pro věci na stole (sůl, cukr, máslo…), slušně požádej, aby ti je podali.

Zdroj: www.doma.cz